College van Deskundigen persoonscertificaten


Voorzitter

De heer prof. ir. N.A. Hendriks, n.hendriks@bda.nl

Afgevaardigde vakexamencommissie

vacature

Sectordeskundige

De heer Ruud Mantingh, Aequator Groen & Ruimte, rmantingh@aequator.nl

Vertegenwoordiger boomverzorgende bedrijven

De heer Van Scherpenzeel, Boomtotaalzorg, h.vanscherpenzeel@boomtotaalzorg.nl

Vertergenwoordiger certificerende instellingen

De heer Van Oorschot, KIWA, roeland.van.oorschot@kiwa.nl

Vertegenwoordiger daktuin & gevelgroen bedrijven

De heer Bertus van den Dikkenberg, Koninklijke Ginkel Groep, bvandendikkenberg@ginkelgroep.nl