Lidmaatschap bestuur en commissie


Meld u aan als bestuurslid of commissielid!

Het keurmerk Groenkeur krijgt vorm door opdrachtgevers en uitvoerders uit de groene sector. Help mee om de kwaliteit en het vakmanschap te verbeteren. We hebben altijd wel een vacature in één van de vele commissies, werkgroepen of in het bestuur. Toon uw belangstelling, bel 030 659 5663. Alle huidige commissie en bestuursleden staan onder CONTACT.

Bestuur Stichting Groenkeur

Het bestuur van Stichting Groenkeur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die de Stichting ontplooit. Het bestuur komt vijf tot zes maal per jaar bijeen. De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel.

 1. Ruime ervaring als aannemer met projecten voor aanleg en onderhoud
 2. Enige bestuurlijke ervaring met contacten in relevante netwerken
 3. Inlevingsvermogen voor procedure besluitvormingstrajecten ten behoeve van publieke doeleinden
  (grote groepen opdrachtgevers en ondernemers) 
 4. Constructief en oplossingsgerichte houding 
 5. Affiniteit met kwaliteitsnormering en het keurmerk Groenkeur
 6. Bereid om tegen onkostenvergoeding de functie te vervullen

PR-commissie

De leden van de PR-commissie Groenkeur geven advies aan het bestuur over de promotieactiviteiten voor Stichting Groenkeur. De commissie komt 1à 2 maal per jaar bijeen. De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 1. Relevante ervaring met promotie in de eigen vakdiscipline
 2. Voldoende relaties met collega’s om als vertegenwoordiger op te kunnen treden
 3. Bereid om tegen onkostenvergoeding de functie te vervullen

Technische commissies

Per vakdiscipline is er een technische commissie. Zij adviseren het College van Deskundigen Groen over inhoudelijke onderdelen van de beoordelingsrichtlijnen. Het college beslist. Technische commissies komen één maal per jaar bijeen. Tussentijds wordt bij de leden per e-mail advies ingewonnen. De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 1. Ervaring met projecten in het (openbaar) groen
 2. Contacten in diverse relevante netwerken
 3. Inlevingsvermogen voor het opstellen en handhaven van procedures voor publieke doeleinden
 4. Affiniteit met kwaliteit, normering en duurzaamheid
 5. Bereid om tegen onkostenvergoeding de functie te vervullen

Gemeenten, projectontwikkelaars en landschapsarchitecten in de groene sector worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.