Over ons

Stichting Groenkeur brengt de belangen van Groenkeur-ondernemers en opdrachtgevers samen.

Over ons

Wij zijn een transparante, open en praktische organisatie. Zo zijn wij blijvend in gesprek met de sector en onze deelnemers en houden wij de marktontwikkelingen scherp in de gaten. Hierbij hebben wij de steun van meer dan 70 deskundigen die allen op een verschillende manier actief zijn binnen de groene sector.

Naast groenprofessionals zijn opdrachtgevers, overheden en adviseurs betrokken binnen de stichting. Zij nemen deel aan verschillende commissies en colleges. Samen vormen zij de autoriteit voor het kwaliteitsinstituut van het groene domein.

Ons keurmerk

Wij brengen Groenkeur actief onder de aandacht van opdrachtgevers, inkoop-, retailorganisaties en potentiële deelnemers. Wij zijn aanwezig op beurzen en congressen en verzorgen regelmatig presentaties, workshops, gastcolleges en deelnemersbijeenkomsten.

Stichting Groenkeur is opgericht in september 2003 en bestaat uit een bestuur, een college van deskundigen en een aantal technische commissies. Deze bestuurlijke organen en commissies worden ondersteund door Bureau Groenkeur.

Bureau Groenkeur

Met een enthousiast team dragen wij vanuit ons kantoor in Houten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle activiteiten van Stichting Groenkeur. Hierbij richten wij ons vooral op de promotie van het keurmerk en de deelnemersadministratie. Daarnaast ondersteunen wij alle bestuurlijke organen en commissies van de stichting. Het bureau staat onder leiding van Dick Oosthoek, directeur Groenkeur. Bereikbaar via 030 6595 668 of dick@groenkeur.nl

Dick Oosthoek Directeur
Katja Niessen Ambtelijk secretaris
Frans Pladdet Sr. beleidsmedewerker
Margriet Staffhorst Communicatieadviseur

Commissies

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de vijf verschillende vakgebieden waarvoor een deelnemer zich kan laten certificeren.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Het bestaat uit zes leden en komt zes maal per jaar bijeen. Maak kennis met de visie van het Groenkeur-bestuur en klik hier.

Voorzitter: de heer ir. Sjaak Langeslag | info@agriraad.nl

Vertegenwoordiger Groenvoorzieners: de heer Jan Kuiper | Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. | jan@groenwerf.nl

Vertegenwoordiger Boomverzorgers: de heer Pieter-Jan de Winter (penningmeester) | Nationale Bomenbank | p.j.dewinter@nationalebomenbank.nl

Vertegenwoordiger Dak-/Gevelbegroeners: de heer Peter Koop | De Enk Groen & Golf B.V. | p.koop@deenkgroenengolf.nl

Vertegenwoordiger Duurzame Boomkwekerijproducten: de heer Arnoud Oortwijn | Darthuizer Boomkwekerijen B.V.| oortwijn@darthuizer.nl

College van Deskundigen

College van Deskundigen

Stichting Groenkeur kent één College van Deskundigen.

Het College van Deskundigen (CvD)
Dit college beheert de Groenkeur-certificatieschema’s. In het college hebben particuliere en zakelijke opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden zitting. In het college worden de kwaliteitsnormen voor de groene sector vastgelegd. Het college wordt bijgestaan door technische commissies en een vakexamencommissie voor persoonscertificaten.

Naast de voorzitter bestaat het college uit 14 leden.

Voorzitter College van Deskundigen: de heer R.A.Th. Bleijswijk

Ieder vakgebied een Technische Commissie

Technische commissies

Het College van Deskundigen wordt bijgestaan door de verschillende technische commissies.

Binnen Groenkeur kennen wij dan ook technische commissies. De samenstelling hiervan richt zich naar het vakgebied van de commissie. De commissieleden zijn opdrachtgever, adviseur, producent of ondernemer.

Wij onderscheiden de volgende technische commissies:
Technische Commissie Boomverzorging
de heer C. Duyster-Gemeente Arnhem
de heer H. van Scherpenzeel-BOOMTOTAALZORG
de heer L. Spek-Bomenwacht Nederland
de heer M. Lansink-BTL Bomendienst BV
de heer R. Scheper-Gemeente Hilversum
de heer H. Kaljee-Amsterdam
de heer H. Rogaar-Norminstituut Bomen (niet uitgenodigd)
de heer H. Wevers-Alles over Groenbeheer
de heer M. Tetteroo-Quercus
de heer G. Wicherson`-Gemeente Houten

Technische Commissie Dak- & Gevelbegroening
De heer R. Verheul-Copijn
De heer G. Koers-BDA Advies
De heer B. Vriesema-theverticalgreencompany
De heer M. Creemers-Stigas
De heer R. Goijen-Hogeschool Rotterdam
De heer B. van den Dikkenberg-Ginkel Groep
Geert Jan Derksen-Joosten
Albert Jan Kerssen/ Paul Verkaik-BDA Opleidingen
De heer P Koop-Enk Groen en Golf

Technische Commissie Groenvoorzieningen
Rob Borst -IPC
Wim van Ginkel-Ginkel Groep
Ellis Kaspers-Adviesbureau Buiten de Perken
Siebrand Noome-Donkergroen, Beemster daktuinen
Daan van Schijndel-Krinkels
Marko Sinke-Adviesbureau Looplan
Ad Karelse-Cumela
Clemens Verhoeven-Van Esch
Albert Vliegenthart-Vlinderstichting
Pieter Balkenende-AW Mense Groen
Goof Rijndorp-Bras Fijnaart
Cees Haaksman-Agterberg
Harro Wassens-Gemeente Hellendoorn